Om oss 

Stig Arve Sæther er fotballforsker og førsteamanuensis i Idrettsvitenskap. Hans primære forskningsfelt er ungdomsidrett og talentutvikling. Sæther har publisert nærmere tre titalls fagfellevurderte artikler i internasjonale tidsskrift, tre bøker og er også en aktiv medieformidler om talentutvikling. Hans største forskningsprosjekt er "Fotball og Talent" prosjektet som har fulgt et årskull aldersbestemt landslagsspillere i fotball siden 2005. Utga boken: De norske fotballtalentene (2017) på basis av dette prosjektet. Sæther er leder for forskningsgruppen: Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og skole.

Sarmed Saify er spillerutvikler i SalMar Akademiet og Rosenborg Ballklub - har en mastergrad i idrettsvitenskap fra NTNU (utviklingsmiljø og talentutvikling). 14 års erfaring som fotballtrener og spillerutvikler samt trenerkoordinator de siste 5 årene i aldersbestemte klasser i Norge og Utlandet. Han har de siste 6 årene jobbet som ungdomskoordinator i konfliktrådet, hvor ledelse av team, motivasjon av sårbare ungdommer, skapning av relasjon og tillit har vært noe av de viktigste oppgavene i hverdagen.