Fotballtrenerpodkasten

Inspirasjon, læring og utvikling for breddefotballtrenere!   

En podcast om kompleksiteten i rollen basert på forsknings- og erfarings-basert kunnskap. Podcasten har som mål å inspirere og bidra til læring og utvikling for breddefotballtrenere. 

Den er drevet av Sarmed Saify som har en mastergrad i idrettsvitenskap, NTNU og 14 års erfaring som fotballtrener og spillerutvikler samt trenerkoordinator de siste 5 årene og Stig Arve Sæther som er fotballforsker og førsteamanuensis i idrettsvitenskap ved NTNU.

Sarmed og Stig Arve har diskutert fotball jevnlig de siste 10 årene og podcasten ble etablert fordi de tenkte at andre også kunne tenke seg å diskutere kompleksiteten i fotball. Podcasten er ikke ment til å gi fasiten for hvordan spiller- og trener-utvikling bør foregå, men gir kanskje noen refleksjoner og muligheter for utvikling for trenere som ønsker å utvikle seg.